Հոգեախտորոշում

Հոգեախտորոշումը հոգեբանության ճյուղ է, որի շնորհիվ հայտնաբերում են հոգեբանական խնդիրները, միջանձնային կոնֆլիկտային հարաբերությունների պատճառները, ներանձնային խնդիրները, բնավորության ու խառնվածքի տիպերը, ներքին ռեսուրսները և այլն: Հոգեախտորոշումն իրականացվում է հատուկ թեսթերի միջոցով: Հոգեախտորոշումը իրականացվում է հետևյալ

1. Հոգեթերապևտիկ և խորհրդատվական օգնության ժամանակ:
2. Սոցիումում հնարավոր վարքային խնդիրների դուրս բերման նպատակով:
3. Անձի հոգեբանական փոփոխությունները սոցիալական միջավայրի փոփոխության զուգահեռների համեմատական վերլուծության անցկացման համար:
4. Մասնագիտական կողմնորոշման
5. Ընտանեկան և մանկական հոգեթերապիայի ժամանակ:
6. Թեսթերը նախատեսված են լայն զանգվածների համար, ովքեր ցանկանում են ավելին իմանալ իրենց հոգեկերտվածքի, ներքին ռեսուրսների մասին:

logo

Երեւան, Նորք-Մարաշ 7-րդ փող. 146

(011) 652566 (091) 652566
(098) 821491 (044) 652566
x
Պատվիրել զանգ
Շնորհակալություն հայտի համար