Իրավաբանական հոգեբանություն

Հոգեբանության օգտակար միջգիտական ոլորտներից է իրավաբանական հոգեբանությունը, որը ծառայում է մի քանի կողմերով իրավապահ մարմինների գործունեությանը, ինչպես նաև տարատեսակ հոգեբանական գործիքներով նպաստում արդարադատության իրականացմանը:

Իրավաբանական հոգեբանությունը բացառապես միտված չէ անհայտի բացահայտմանը, այլև նպաստում է իրավաբանի անձի հետ աշխատելուն՝ խուսափելու մասնագիտական դեֆորմացիայից:
• Ստի մերկացումը,
• անհայտի վերկանգնումը,
• անցյալում տեղի ունեցածի վերակառուցումը
իրավաբանական հոգեբանի առջև դնում է բավականին լուրջ խնդիր՝ զինված լինելու հոգեբանական գիտելիքներով և տեխնիկաներով:

logo

Երեւան, Նորք-Մարաշ 7-րդ փող. 146

(011) 652566 (091) 652566
(098) 821491 (044) 652566
x
Պատվիրել զանգ
Շնորհակալություն հայտի համար